Jatropha Curcas

Kyseessä on erittäin öljypitoinen, alun perin Keski-Amerikasta kotoisin oleva jatropha -pensas, jonka siementen öljypitoisuus on noin 35 prosenttia. Jatropha tuottaa energiakasvina öljyä keskimäärin noin 2,7 tonnia hehtaaria kohden eli kymmenen kertaa enemmän kuin maissi ja neljä kertaa enemmän kuin soija. Tämän lisäksi siitä saadaan neljä tonnia sähköenergiaksi prosessoitavaa poltettavaa biomassaa. Pensas on suurine lehtineen hiilidioksidineutraali, sillä polttamisen vastapainoksi se kasvaessaan sitoo hyvin kasvihuonekaasua. Mikä parasta, jatropha ei kilpaile ruokatuotannon kanssa. Se viihtyy joutomailla, juurtuu hyvin estäen eroosiota ja antaa satoa jo toisena kasvukautena. Pensaan keskimääräinen elinikä on 50 vuotta.
Parhaiten jatropha viihtyy alueilla, missä vuotuinen sademäärä on 600 mm, mutta tämä vaatimaton kasvi selviää kuivissakin olosuhteissa jopa kolme vuotta ilman vettä pudottamalla lehtiään.
Jatropha on poikkeuksellisten ominaisuuksiensa johdosta herättänyt kiinnostusta ympäri maailman. Useat suuret öljynjalostajat ovat ostaneet suuria alueita jatrophan viljelylle soveltuvista maista. Kyseiset yhtiöt ovat parhaillaan tutkimassa ja kehittämässä teknologiaa, jossa voidaan hyödyntää jatropha -öljyä biopolttoaineena ja pensaan muita osia biomassana sähkön tuotannossa muun muassa Intiassa ja Afrikassa.

Öljy-yhtiöiden on vielä ratkaistava miten kasvia voidaan viljellä kustannustehokkaasti, sillä jatropha hedelmän poimintaa ei ole ollut helppo automatisoida. Jatropha -öljyn suurtuotanto vaatii kustannustehokkaita ratkaisuja, joista yksi tärkeimmistä on plantaasien mekaaninen poiminta.

Lisätietoja: toni.sandholm(at)rakennustempo.fi, 050 538 0753